Εκτύπωση

Ταξιδιωτική Ασφάλιση - Αεροπορικά

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:
Globy Classic

 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ:

 

Οι παρακάτω όροι θα έχουν την ακόλουθη ερμηνεία στο παρόν συμβόλαιο:
 

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ: Το άτομο που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και οποιοσδήποτε ενεργεί εκ μέρους του. Για όλους τους Ασφαλιζόμενους με ηλικία μεγαλύτερη των 70 ετών ισχύουν όλες οι καλύψεις με εξαίρεση Συμβάντα σχετικά με ασθένεια.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ/ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Το ελληνικό υποκατάστημα της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας AGAInternational S.A., που εδρεύει στην οδό Πρεμετής 10, 173 42, Άγιος Δημήτριος, Αττική, τηλ. 210 99.88.100.

ΤΑΞΙΔΙ: Ταξίδι προς όλο τον κόσμο με εξαίρεση προορισμούς ή προελεύσεις τους οποίους η Mondial Assistance έχει επιλέξει να μην καλύψει λόγω ταξιδιωτικών οδηγιών, με διάρκεια έως 30 (τριάντα) ημέρες, με εγκεκριμένο επίσημο μεταφορέα, με σκοπό επαγγελματικό ή αναψυχή και με προορισμό και προγραμματισμένους ενδιάμεσους σταθμούς που αναγράφονται στην πρόταση ασφάλισης.

ΕΥΡΩΠΗ: Η Γεωγραφική Ευρώπη και τα κράτη της Μεσογείου.

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ: ΗΠΑ και Καναδάς

ΚΟΣΜΟΣ: Ο υπόλοιπος κόσμος πέραν της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Ο/η σύζυγος, τα τέκνα, οι γονείς, τα πεθερικά και τα αδέλφια του Ασφαλιζόμενου.

GLOBY: Ένα εκ των Globy Classic. Globy Cancellation ή Globy Classic + Cancellation της Mondial Assistance το οποίο έχει επιλεγεί και για το οποίο τα αντίστοιχα ασφάλιστρα έχουν πληρωθεί.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

ΣΥΜΒΑΝ: Οποιοδήποτε περιστατικό, κατάσταση ή γεγονός, όπως ατύχημα ή ασθένεια ή άλλο περιστατικό που καλύπτεται ρητώς από αυτή την Ασφάλιση.

ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Συμβάν που εκδηλώνεται στο Ταξίδι για το οποίο η θεραπεία είναι απαραίτητη, προκειμένου να διατηρηθεί η ζωή και/ή να υπάρξει άμεση ανακούφιση από τον πόνο, την καταπόνηση ή τα τραύματα.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Ο οργανισμός που αναλαμβάνει τη στέγαση ασθενών με σκοπό την παροχή διάγνωσης και θεραπείας.

ΟΧΗΜΑ: Το αυτοκίνητο ή η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιεί ο Ασφαλιζόμενος, για τη μεταβίβαση στο πρώτο σημείο αναχώρησης στον τόπο κατοικίας του, όχι παλαιότερο των 10 ετών.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ: Η προσωπική ιδιοκτησία που ο Ασφαλιζόμενος χρησιμοποιεί στο Ταξίδι.

ΤΙΜΑΛΦΗ: Φωτογραφικές μηχανές, τηλεπικοινωνιακός, οπτικοαουστικός, ηλεκτρονικός, και στερεοφωνικός εξοπλισμός και τα αντίστοιχα αξεσουάρ και αναλώσιμά τους, αντίκες, κοσμήματα, ρολόγια, πολύτιμοι λίθοι, αντικείμενα από ή που περιέχουν χρυσό, ασήμι ή άλλα πολύτιμα μέταλλα, γούνες, μετάξια και αρώματα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ: Ο σωματικός τραυματισμός που προξενείται αποκλειστικά από βίαια, τυχαία, εξωτερικά και ορατά μέσα κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού και θα είναι η αποκλειστική αιτία θανάτου ή μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας του Ασφαλιζόμενου.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ: Ανασφάλιστο ποσό το οποίο όταν αναφέρεται αφαιρείται πρώτα από την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη.

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ: Όλες οι φυσικές καταστροφές (χωρίς περιορισμό) όπως σεισμοί, παλιρροϊκά κύματα, ανεμοστρόβιλοι, καταιγίδες, εκρήξεις ηφαιστείων, πλημμύρες, κλπ.

ΠΟΛΕΜΟΣ: Εχθροπραξίες ή χρήση στρατιωτικής δύναμης από οποιοδήποτε έθνος ή  φυλή για οικονομικό, γεωγραφικό, εθνικιστικό, πολιτικό, φυλετικό, θρησκευτικό ή άλλο σκοπό.

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Πραγματική ή απειλούμενη χρήση μέσων, δύναμης ή βίας με άμεσο ή έμμεσο σκοπό την πρόκληση ζημιάς, τραυματισμού ή αναστάτωσης, με στόχο την ανθρώπινη ζωή, ιδιοκτησία, περιουσία ή κυβέρνηση για την επίτευξη οικονομικών, εθνικών, εθνικιστικών, πολιτικών, φυλετικών ή θρησκευτικών σκοπών.

ΑΠΕΡΓΙΑ: Οποιαδήποτε μορφή εργατικής κινητοποίησης, ταραχής ή αναταραχής που πραγματοποιείται με πρόθεση την παρεμπόδιση ή την παρεμβολή παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής.

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας του Ασφαλιζόμενου και πρόβλεψη νοσηλείας του, ο Ασφαλιζόμενος ή οποιοσδήποτε ενεργεί εκ μέρους του πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τη Mondial Assistance  στο (+30) 210 99.88.118 (24 ώρες το 24ωρο), ώστε να επιβεβαιωθούν οι καλύψεις και να διευθετηθεί η απευθείας πληρωμή των εξόδων, διαφορετικά η MondialAssistance δύναται να μη τον καλύψει.


Σε κάθε άλλη περίπτωση Συμβάντος, ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να ειδοποιήσει τη Mondial Assistance εντός 30 (τριάντα) ημερών από την ημέρα του Συμβάντος. Σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα πρέπει να παρέχονται:
 

  • Ο αριθμός και τα στοιχεία του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου.
  • Περιγραφή του συμβάντος.
  • Πρωτότυπες Ιατρικές αποδείξεις και παραστατικά.
  • Πρωτότυπα σχετικά στοιχεία και αποδείξεις.
     

Όλα τα σχετικά με την απαίτηση έγγραφα που δεν διατίθενται θα παρέχονται με έξοδα του Ασφαλιζόμενου.


ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Το Globy υπόκειται σε Γενικές και Ειδικές Οδηγίες, Συμβουλές, Όρους, Προϋποθέσεις και Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, με εφαρμογή σε όλες τις Παραγράφους. Η μη συμμόρφωση, σημαίνει ότι η MondialAssistance δύναται να μην καλύψει απαιτήσεις, μερικώς ή εξ ολοκλήρου.

 

Παράγραφος 1. Ενεργοποίηση και Έναρξη Ισχύος

 

1.1     Οι καλύψεις ισχύουν για περισσότερα του ενός Συμβάντα κατά το Ταξίδι εκτός εάν αναφέρεται όρος διαφοροποίησης.

1.2     Η κάλυψη ακύρωσης αναχώρησης ισχύει από τη στιγμή έκδοσης του Συμβολαίου και λήγει όταν ολοκληρωθεί τοcheck-in στο πρώτο σημείο αναχώρησης για το Ταξίδι.

1.3     Η κάλυψη του Οχήματος αρχίζει από τη στιγμή που ο Ασφαλιζόμενος αναχωρήσει από την κατοικία του στην Ελλάδα έως τη στιγμή που θα φτάσει στο πρώτο σημείο αναχώρησης για το Ταξίδι.

1.4     Οι υπόλοιπες καλύψεις αρχίζουν όταν ο Ασφαλιζόμενος αναχωρήσει από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του για το Ταξίδι και ολοκληρώνονται όταν επιστρέψει στον τόπο μόνιμης κατοικίας του.

 

Παράγραφος 2. Γενικοί Όροι

 

2.1     Για ταξίδι σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να κάνει χρήση της Ανταποδοτικής Συμφωνίας Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για διευκρινήσεις όσον αφορά την προμήθεια του εντύπου, ο Ασφαλιζόμενος μπορεί να καλέσει τη Mondial Assistance.

2.2     Εάν ο Ασφαλιζόμενος χρειαστεί άμεση ιατρική περίθαλψη, η Mondial Assistance πρέπει να ενημερωθεί αμέσως.

2.3     Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζόμενου, η Mondial Assistance διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει νεκροψία, αυτοψία ή/και εκταφή, με έξοδα των νομίμων εκπροσώπων του Ασφαλιζόμενου.

2.4     Σε περίπτωση Ιατρικής μεταφοράς θα χρησιμοποιηθούν μόνο φυσιολογικά μεταφορικά μέσα για μεταφορά από σημείο το οποίο είναι προσβάσιμο από αυτά.

2.5     Το Globy παρέχει όλες τις καλύψεις σε Ευρώ. Για έξοδα που γίνονται εκτός Ευρώπης, οι παροχές πληρώνονται στην επίσημη συναλλαγματική αξία του τοπικού νομίσματος προς το Ευρώ, την ημέρα της συναλλαγής.

2.6      Οι παροχές για κάθε Συμβάν, καλύπτουν αθροιστικά μέχρι την εξάντληση του αναγραφόμενου ποσού στο Άρθρο 5 (Πίνακας Καλύψεων) για τη συγκεκριμένη κάλυψη ανά Ασφαλιζόμενο, μετά την εφαρμογή τυχόν Απαλλαγής και πέραν κάθε ποσού που αποζημιώθηκε από άλλο εμπλεκόμενο φορέα και έως το πραγματικό κόστος της ζημιάς ως συνολική αποζημίωση.

2.7      Ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να επιτρέψει στους αντιπροσώπους της Mondial Assistance να τον εξετάσουν και να επιθεωρήσουν τα ιατρικά αρχεία και να διαθέσει όλα τα χρήσιμα στοιχεία για τη διαλεύκανση του   Συμβάντος.

2.8      Σε κάθε Συμβάν, ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να ειδοποιήσει τη Mondial Assistance για να ενεργοποιήσει την κάλυψη και για να ενημερώσει για την αποζημίωση ή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα.

2.9      Εάν οποιοδήποτε Συμβάν που καλύπτεται από αυτή την Ασφάλιση καλύπτεται και από άλλο ασφαλιστικό συμβόλαιο ή φορέα, η Mondial Assistance θα πληρώνει το μέρος εκείνο της αποζημίωσης που της αναλογεί αφού ο πελάτης εξαντλήσει αποζημιώσεις που δικαιούται από άλλες ασφαλιστικές εταιρείες ή φορείς έως συνολικά το αντίστοιχο ποσό στον Πίνακα Καλύψεων του προγράμματος Globy που έχει επιλεγεί.

2.10    Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να τηρήσει όλες τις Οδηγίες, Συμβουλές, Όρους, Προϋποθέσεις και Εξαιρέσεις αυτής της Ασφάλισης, προκειμένου να αποφευχθεί η απόρριψη απαίτησής του.

2.11    Ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να βοηθήσει τη Mondial Assistance να ανακτήσει οποιεσδήποτε πληρωμές στις οποίες έχει προβεί ενώ καλύπτονται από οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή φορέα.

2.12    Ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να αποζημιώσει τη Mondial Assistance εντός 30 ημερών από το αίτημα, οποιοδήποτε ποσό το οποίο έχει πληρώσει ή εγγυηθεί για αυτόν αλλά δεν καλύπτεται από αυτήν την Ασφάλιση.

2.13    Καμία επιστροφή ασφαλίστρου δεν επιτρέπεται μετά την πάροδο του προβλεπόμενου χρόνου για δήλωση υπαναχώρησης ή την έναρξη ή χρήση των καλύψεων της Ασφάλισης ή τη λήξη ισχύος αυτής της Ασφάλισης.

2.14    Ο Ασφαλιζόμενος δεν πρέπει να αναλάβει καμία ευθύνη που δεσμεύει τη Mondial Assistance, χωρίς την προέγκριση της Mondial Assistance.

2.15    Η Mondial Assistance έχει το δικαίωμα να διευθετήσει αυτοδικαίως όλα τα θέματα που προκύπτουν από ή σε σχέση με αξιώσεις, στο όνομα του Ασφαλιζόμενου.

2.16    Η Mondial Assistance δε θα πληρώσει για Συμβάν που προκλήθηκε επειδή ο Ασφαλιζόμενος δεν ενήργησε με υπεύθυνο και συνετό τρόπο ώστε να το αποτρέψει ή να φροντίσει την ιδιοκτησία του.

2.17    Η Ασφάλιση θα ακυρώνεται και ο Ασφαλιζόμενος θα διώκεται σε περίπτωση διαστρέβλωσης, ψευδούς περιγραφής  ή απόκρυψης γεγονότων ή υλικών.

2.18    Ο Ασφαλιζόμενος δεν θα έχει αξιώσεις ως προς την επιλογή και σειρά απαιτήσεων που θα αποζημιώνονται.  Όλες αυτές οι αποφάσεις  θα λαμβάνονται από τη Mondial Assistance.

2.19    Η Mondial Assistance δεν δεσμεύεται από οποιαδήποτε αξίωση, υποχρέωση, καταπίστευση, συμφωνία, δαπάνη, βάρος, εκχώρηση ή μεταβίβαση οποιασδήποτε απαίτησης που εκρέει από αυτή την Ασφάλιση.

2.20    O Ασφαλιζόμενος πρέπει να ακολουθεί τις συμβουλές της Mondial Assistance για το χειρισμό Συμβάντων και δεν πρέπει να διαπραγματευτεί, πληρώσει, τακτοποιήσει ή αναγνωρίσει οποιαδήποτε αξίωση χωρίς τη ρητή άδεια της Mondial Assistance.

2.21    Η Mondial Assistance μπορεί να αναλάβει ενέργειες στο όνομα του Ασφαλιζόμενου, για να ανακτήσει ή να εξασφαλίσει αποζημίωση από οποιονδήποτε τρίτο, για Συμβάν που καλύφθηκε από την Ασφάλιση.  Το ποσό που θα ανακτηθεί ή διασφαλιστεί θα ανήκει στη Mondial Assistance.

2.22    Ο Ασφαλιζόμενος (ανάλογα με το Συμβάν) πρέπει να κρατήσει τυχόν κατεστραμμένα αντικείμενα ή εισιτήρια που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και να τα διαθέσει στη Mondial Assistance.

2.23    Η Mondial Assistance διαχειρίζεται τις πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα του Ασφαλιζόμενου, σε πλήρη εναρμόνιση με τους όρους της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

2.24    Όλα τα εισιτήρια που προβλέπονται στις καλύψεις της Ασφάλισης θα εκδίδονται αποκλειστικά από τη MondialAssistance και θα  είναι Αεροπορικά Οικονομικής Θέσης, Σιδηροδρομικά, Ακτοπλοϊκά ή Οδικά Α’ Θέσης.

2.25    Η Ασφάλιση διέπεται, ερμηνεύεται και ισχύει σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ τηςMondial Assistance και των Ασφαλιζόμενων ως προς την ερμηνεία της Ασφάλισης, η διένεξη επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Ελλάδας στην Αθήνα.

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 

Παράγραφος 1. Ιατρικά συμβάντα του Ασφαλιζόμενου, που:

 

1.1       Ταξιδεύει, αντίθετα από συμβουλές ιατρού ή φυσιοθεραπευτή.

1.2       Ταξιδεύει για να λάβει ιατρικές συμβουλές ή διάγνωση, για να υποβληθεί σε ιατρική ή χειρουργική επέμβαση, για θεραπείες ή για εθελούσια διακοπή εγκυμοσύνης.

1.3       Γνώριζε πριν την κράτηση του Ταξιδιού, ιατρική ή φυσική κατάσταση ή ασθένεια δική του ή άλλου προσώπου από το οποίο εξαρτάται η ομαλή διεξαγωγή του ταξιδιού του.

1.4       Πάσχει από παραφροσύνη, νοητική ασθένεια, συναισθηματικό ή ψυχολογικό τραύμα, ανησυχία, κατάθλιψη ή φόβο πτήσεων ή ταξιδιού.

1.5       Είναι σε λίστα αναμονής νοσοκομείου ή οποιουδήποτε νοσηλευτικού ιδρύματος για θεραπεία.

1.6       Αναμένεται να γεννήσει εντός 4 (τεσσάρων) μηνών, από την ημερομηνία επιστροφής από το Ταξίδι.

1.7       Του έχει ανακοινωθεί θανατική διάγνωση.

1.8       Είναι αποτέλεσμα θεραπείας, νοσηλείας ή αγωγής που έλαβε ο Ασφαλιζόμενος πριν την έναρξη του Ταξιδιού ή που πρέπει να συνεχιστεί κατά το Ταξίδι.

 

Παράγραφος 2. Άλλα συμβάντα του Ασφαλιζόμενου, που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από:

 

2.1       Ακυρώσεις μετά το check-in ή λόγω Απεργίας οποιουδήποτε φορέα, εταιρείας ή οργανισμού.

2.2       Ζημιές ή απαιτήσεις που προκλήθηκαν με δόλο ή λόγω σημαντικής παράλειψης του Ασφαλιζόμενου ή προσώπων για τα οποία είναι υπεύθυνος.

2.3       Περιστατικά τα οποία δεν έχουν κοινοποιηθεί στη Mondial Assistance, εντός 30 ημερών από την ημέρα του Συμβάντος.

2.4       Ζημιές για τις οποίες δεν παρουσιάζεται αντίγραφο καταγγελίας, επικυρωμένο από τις αρχές του τόπου του Συμβάντος ή για τις οποίες δεν έγινε έγγραφη καταγγελία στις αρμόδιες αρχές εντός 24 ωρών από τη στιγμή του Συμβάντος.

2.5       Αγορές ειδών, χωρίς αντίστοιχες επίσημες αποδείξεις.

2.6       Ζημιές, ακυρώσεις, απροθυμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα που επηρεάζει την ομαλή διεξαγωγή του Ταξιδιού λόγω πτώχευσης, αφερεγγυότητας, χρεοκοπίας ή οικονομικών δυσχερειών, οποιασδήποτε επιχείρησης ή φυσικού προσώπου που εμπλέκεται στη διεξαγωγή του Ταξιδιού.

2.7       Ζημιά που προκαλείται από διαρροή σκόνης, υγρών, τροφίμων ή ελαίων ή από έντομα, σκώρους ή παράσιτα σε αποσκευές.

2.8       Βλάβη, θραύση, γρατζούνισμα ή δυσλειτουργία Τιμαλφών, εξοπλισμού, εύθραυστων αντικειμένων, οπτικοαουστικών μέσων, γυαλιών οπτικών ή ηλίου, οδοντοστοιχιών, γεφυρών προσθοδοντικής, ενισχυτικών ακοής και τεχνητών άκρων που βρίσκονται μέσα στις αποσκευές.

2.9       Ζημιά λόγω Φυσικών Καταστροφών.

2.10    Ακτινοβολία ή μόλυνση από ραδιενέργεια, πυρηνικά καύσιμα ή απόβλητα, ατομικές εκρήξεις, ραδιενεργές τοξικές ουσίες ή ύλες οποιουδήποτε πυρηνικού συστατικού.

2.11    Πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο, εισβολή, εξέγερση, επανάσταση, χρήση στρατιωτικής δύναμης, Τρομοκρατική ενέργεια ή προσπάθεια αποτροπής ή κατευνασμού Τρομοκρατικής ενέργειας.

2.12    Συμμετοχή του Ασφαλιζόμενου σε αγώνες και σπορ που γίνονται επαγγελματικά ή σε πρωταθλήματα ή σε εξάσκηση ή προπόνηση για αυτά ή ενασχόληση σε εναέρια ή επικίνδυνα ή extreme σπορ, αναρριχήσεις, εξερευνήσεις και καταδύσεις, κυνήγι, πτήσεις ή εκπαίδευση ως πιλότος ή μέλος πληρώματος σε αεροσκάφος ή θαλάσσιο σκάφος.

2.13    Χρήση οχημάτων για τα οποία ο Ασφαλιζόμενος δεν διαθέτει νόμιμη άδεια οδήγησης.

2.14    Σκόπιμη έκθεση του Ασφαλιζόμενου σε εξαιρετικό ή αναίτιο κίνδυνο (εξαιρείται η προσπάθεια να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή), αυτοκαταστροφή, αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας ή σκόπιμα αυτοπροκαλούμενο τραυματισμό.

2.15    Μη Οργανωμένα Χερσαία ταξίδια στην ενδο-Ασία ή την ενδο-Αφρική (εκτός από τραίνο).

2.16    Συμμετοχή του Ασφαλιζόμενου σε Πολεμικές Επιχειρήσεις, θητεία σε ένοπλες δυνάμεις ή συμμετοχή σε εγκληματική ενέργεια.

2.17    Χρήση ή έγχυση φαρμάκων (εκτός και αν δοθούν με συνταγή από ειδικευμένο ιατρό, με εξαίρεση υποκατάστατα ναρκωτικών ή ναρκωτικές ουσίες), αλκοολισμό, μέθη ή άλλη κατάχρηση του Ασφαλιζόμενου.

2.18    Τραυματισμό, ασθένεια ή θάνατο του Ασφαλιζόμενου, αποδοτέα σε αφροδίσια νοσήματα, στον ιό HIV, του AIDS ή τουARC και/ή οποιασδήποτε παραλλαγή αυτών.

2.19    Οποιοδήποτε Συμβάν προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από επιδημίες και/ή πανδημίες.

 

Παράγραφος 3. Η Mondial Assistance θα διακόψει την κάλυψη του Ασφαλιζόμενου, λόγω:

 

3.1       Επακόλουθων εξόδων Συμβάντος, χωρίς τη συνεννόηση και συνεπώς την περαιτέρω έγκριση των εξόδων από το συντονιστικό κέντρο της Mondial Assistance.

3.2       Εθελούσιας αποχώρησης του Ασφαλιζόμενου, χωρίς την έγκριση του Ιατρικού προσωπικού, από κέντρο πρώτων βοηθειών, Νοσοκομείο ή άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα.

3.3       Απόρριψης της προτεινόμενης από τη Mondial Assistance μεταφοράς ή μετακίνησης του Ασφαλιζόμενου, από τον ίδιο ή από τρίτο ενεργώντας για λογαριασμό του.

 


ΑΡΘΡΟ 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

 

Όρια καλύψεων

ανά άτομο

ΚΑΛΥΨΗ 1. ΒΟΗΘΕΙΑ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Καλυπτόμενα Συμβάντα είναι η αιφνίδια ασθένεια (έως 70 ετών) και το ατύχημα (κάθε ηλικία)

του Ασφαλιζόμενου ή μέλους της Οικογένειάς του.
 


Μεταφορά του Ασφαλιζόμενου στο πλησιέστερο κέντρο πρώτων βοηθειών ή νοσοκομείο σε περίπτωση Συμβάντος στο Ταξίδι και εφόσον δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στο σημείο του Συμβάντος.
 

€1.000


Μεταφορά από το κέντρο πρώτων βοηθειών στο πλησιέστερο νοσοκομείο, εφόσον κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία του Ασφαλιζόμενου, κατόπιν Συμβάντος στο Ταξίδι. Απαλλαγή €50.
 

Απεριόριστο


Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες και δαπάνες νοσηλείας του Ασφαλιζόμενου, έως 30 ημέρες από την ημέρα του καλυπτόμενου Συμβάντος ή έως τη στιγμή που του δοθεί άδεια από τους θεράποντες ιατρούς να ταξιδέψει. Απαλλαγή €75.
 

€30.000


Ένα εισιτήριο με επιστροφή σε συνοδό για να ταξιδέψει στο σημείο που βρίσκεται ο Ασφαλιζόμενος ώστε να τον συνοδεύσει στον επαναπατρισμό του, όταν υπάρχει πρόγνωση νοσηλείας του Ασφαλιζόμενου πλέον των 7 ημερών ή των 48 ωρών εάν πρόκειται για ανήλικο ή άτομο με ειδικές ανάγκες.
 

€750

Διαμονή συνοδού έως 5 ημέρες για τον επαναπατρισμό.

€100

ανά ημέρα


Διακοπή του Ταξιδιού και επαναπατρισμός του Ασφαλιζόμενου εφόσον επιβάλλεται κατόπιν νοσηλείας του στο Ταξίδι, με ημερομηνία και μέσο διαφορετικό από αυτό που είχε αρχικά προβλεφθεί.
 

Απεριόριστο


Έξοδα επιστροφής της οικογένειας του Ασφαλιζόμενου, συνεπεία επαναπατρισμού του Ασφαλιζόμενου ή της σορού του εφόσον είναι επίσης Ασφαλιζόμενοι.
 

Απεριόριστο


Έξοδα συνοδού για να ταξιδέψει στο σημείο που βρίσκεται ο Ασφαλιζόμενος, ώστε να συνοδεύσει τα ανήλικα μέλη της Οικογένειάς του που ταξιδεύουν μαζί του και δεν δύναται ο Ασφαλιζόμενος λόγω Συμβάντος να τα φροντίσει, συμπεριλαμβανόμενων των εξόδων αλλαγής του εισιτηρίου των ανηλίκων.
 

Απεριόριστο


Έξοδα διερμηνείας επιβεβλημένης για επικοινωνία, σε περίπτωση εισαγωγής του Ασφαλιζόμενου σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού.
 

€1.000


Μετάφραση του ιατρικού φακέλου του Ασφαλιζόμενου, εάν απαιτηθεί, σε περίπτωση εισαγωγής του σε Νοσοκομείο συνεπεία Συμβάντος στο Ταξίδι, από ελληνικά, σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά ή ισπανικά.
 

Απεριόριστο


Εισιτήρια έκτακτης επιστροφής του Ασφαλιζόμενου και ενός/μιας συνταξιδιώτη του, επίσης Ασφαλιζόμενου, από το Ταξίδι, λόγω θανάτου ή εισαγωγής σε νοσοκομείο με πρόγνωση νοσηλείας πλέον των 7 ημερών, μέλους της Οικογένειας του Ασφαλιζόμενου.
 

€750


Καταβολή εξόδων για ιατρικές θεραπείες και εντός 30 ημερών μετά τον επαναπατρισμό, συνεπεία νοσηλείας από Συμβάν στο Ταξίδι και κατόπιν γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε ο Ασφαλιζόμενος.
 

€500


Έξοδα αποστολής φαρμάκων χρόνιας πάθησης στον Ασφαλιζόμενο, στο Ταξίδι, σε περίπτωση που δεν μπορεί να τα προμηθευτεί τοπικά.  Η αποστολή θα γίνει μόνο σε πλήρη εναρμόνιση με τη νομοθεσία εισαγωγής φαρμάκων στο κράτος που βρίσκεται ο Ασφαλιζόμενος και εφόσον δεν διατίθενται αντίστοιχα φάρμακα στην τοπική αγορά.  Δεν καλύπτεται το κόστος αγοράς των φαρμάκων.
 

Απεριόριστο


Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζόμενου από Συμβάν στο Ταξίδι, καλύπτονται τα έξοδα επαναπατρισμού (μεταφοράς μόνο) της σορού του.
 

Απεριόριστο


Έξοδα εισιτηρίου και διαμονής συγγενούς για να συνοδέψει τη σορό του Ασφαλιζόμενου από το Ταξίδι.
 

€900


Τηλεφωνικές ιατρικές συμβουλές στον Ασφαλιζόμενο, για Συμβάν κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού.
 

Απεριόριστη Υπηρεσία


Τηλεφωνικές ιατρικές συμβουλές στην οικογένεια στο σπίτι του Ασφαλιζόμενου κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού του Ασφαλιζόμενου.
 


Διερεύνηση, ενημέρωση και όταν είναι απαραίτητο επικοινωνία με τους πλησιέστερους ιατρούς, ειδικευμένους ιατρούς, κέντρα πρώτων βοηθειών και νοσοκομεία σε περίπτωση συμβάντος του Ασφαλιζόμενου στο Ταξίδι.
 


Επικοινωνία με την οικογένεια του Ασφαλιζόμενου σε περίπτωση Συμβάντος κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού.
 

 

Όρια καλύψεων

ανά άτομο


ΚΑΛΥΨΗ 2. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ


Αποζημίωση υλικών ζημιών των παραδομένων (checked-in) Αποσκευών του Ασφαλιζόμενου, συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης, θραύσης ή ληστείας τους ή απώλειάς τους από τον επίσημο μεταφορέα. Μέγιστη κάλυψη €350 ανά Αποσκευή. Μέγιστο όριο κάλυψης ανά αντικείμενο εντός των αποσκευών ή για τη βαλίτσα είναι €150. Κάθε αντικείμενο θα αποζημιώνεται βάσει της αντικειμενικής του αξίας κατά τη στιγμή του Συμβάντος και παλαιότητας όπως προκύπτει από πρωτότυπες αποδείξεις αγοράς ή από κοστολόγηση αντίστοιχων ή παρόμοιων αντικειμένων εάν δεν διατίθενται πρωτότυπες αποδείξεις αγοράς.
 

€500


Αποζημίωση για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης, συνεπεία καθυστέρησης των παραδομένων (checked-in) Αποσκευών του Ασφαλιζόμενου, πλέον των 6 ωρών από την ώρα άφιξης του Ασφαλιζόμενου στον πρώτο τελικό προορισμό του Ταξιδιού. Εναλλακτικά, αποζημίωση του κόστους αποστολής μιας αποσκευής έως 20 κιλά στον Ασφαλιζόμενο, κατόπιν καθυστέρησης παράδοσης των checked-in Αποσκευών του πλέον των 12 ωρών από την ώρα άφιξης στον πρώτο τελικό προορισμό του Ταξιδιού.
 

€100

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 

1. Τιμαλφή, χρήματα και σημαντικά έγγραφα δεν πρέπει να περιέχονται στις παραδομένες (checked-in) Αποσκευές.

2. Τιμαλφή, χρήματα, έγγραφα και προσωπικά αντικείμενα δεν πρέπει να αφήνονται αφύλακτα ή με πρόσωπα άγνωστα προς τον Ασφαλιζόμενο.

3. Εάν ο Ασφαλιζόμενος φέρει ιδιαίτερα πολύτιμα αντικείμενα κατά το Ταξίδι, αυτά θα πρέπει να ασφαλιστούν με ξεχωριστό ασφαλιστήριο συμβόλαιο καθώς ορισμένοι όροι και προϋποθέσεις του Globy δεν τα καλύπτουν.

4. Ο Ασφαλιζόμενος δεν πρέπει να πάρει περισσότερα μετρητά από όσα είναι αναγκαία και θα πρέπει να χρησιμοποιείTravelers Checks και να κάνει χρήση φυλασσόμενων χρηματοκιβωτίων, όπου είναι διαθέσιμα.

5. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, ζημιάς ή λανθασμένης κατεύθυνσης Αποσκευών του, ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να απαιτήσει άμεσα ένα Property Irregularity Report και γραπτή επιβεβαίωση αποζημίωσης ή άλλης παροχής από τον επίσημο μεταφορέα (αεροπορική εταιρεία, κλπ) ή τους επίσημους εκπροσώπους τους.  Στις περισσότερες πτήσεις, οι αεροπορικές εταιρίες είναι υπεύθυνες για απώλεια, κλοπή ή ζημιά αποσκευών και καλύπτουν έως US$20,00 ανά κιλό των παραδομένων αποσκευών (checked baggage) και έως US$400,00 για τις χειραποσκευές (unchecked handbags).
 


ΚΑΛΥΨΗ 3. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ


Μεταβίβαση μετρητών για εξυπηρέτηση του Ασφαλιζόμενου στο Ταξίδι, σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής χρημάτων ή νομικής εμπλοκής συνεπεία Συμβάντος στο Ταξίδι, κατόπιν εγγύησης αποπληρωμής εντός 30 ημερών από την ημέρα της μεταβίβασης.
 

€1.000


Παροχή πληροφοριών, σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής πιστωτικών καρτών ή ταξιδιωτικών επιταγών του Ασφαλιζόμενου στο Ταξίδι, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ακύρωσης ή αναπλήρωσής τους.
 

Απεριόριστη Υπηρεσία


Κάλυψη των εξόδων κλήσεων του Ασφαλιζόμενου από σταθερό τηλέφωνο, για την επικοινωνία του με την Mondial Assistance σε περίπτωση οποιουδήποτε Συμβάντος στο Ταξίδι.
 

€300

Έξοδα μιας διαμονής σε Ξενοδοχείο, του Ασφαλιζόμενου και έως ενός συνασφαλιζόμενου συνταξιδιώτη του, σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος δεν είναι σε θέση να επιστρέψει, λόγω κλοπής ή απώλειας ταξιδιωτικών εγγράφων απαραίτητων για το ταξίδι επιστροφής την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία.

€75

ανά άτομο

€750

ανά Ταξίδι


Έξοδα επί τόπου επισκευής ή ρυμούλκησης στο πλησιέστερο συνεργείο, σε περίπτωση βλάβης του Οχήματος του Ασφαλιζόμενου στον τόπο κατοικίας του καθ’ οδόν στο σημείο αναχώρησης για το Ταξίδι. Δεν καλύπτεται η απώλεια αναχώρησης.
 

€130


Πληρωμή κόστους ενός Ταξί από το σημείο βλάβης του Οχήματος (σε περίπτωση ρυμούλκησης), ώστε να φτάσει ο Ασφαλιζόμενος εγκαίρως στο σημείο αναχώρησης για το Ταξίδι. Δεν καλύπτεται η απώλεια αναχώρησης.
 

€75


ΚΑΛΥΨΗ 4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ


Καταβολή στους δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζόμενου από ατύχημα στο Ταξίδι, ή
 

€30.000


Καταβολή στον Ασφαλιζόμενο σε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα στο Ταξίδι σε ποσοστό ανάλογο με το βαθμό αναπηρίας, υπολογίζοντας το αναγραφόμενο όριο κάλυψης ως 100%.
 

€30.000


Το μέγιστο όριο της Κάλυψης 4 (Προσωπικό Ατύχημα) είναι € 240.000 ανά Συμβάν και ανά Ταξίδι συνολικά για όλους τους Ασφαλιζόμενους.
 

 

TRAVEL INSURANCE PROGRAMS

Globy Classic

TERMS & CONDITIONS

SECTION 1DEFINITIONS:

 

The following terms shall have the following meanings in these policy conditions:
 

INSURED: The person insured by this policy and anyone acting on his/her behalf.  For Insured persons older than 70 years old all the covers apply except health related Incidents.

INSURER/INSURANCE COMPANY: The Greek branch of the Dutch insurance company AGA International S.A., located at 10 Premetis Street, 17342 Agios Dimitrios, Attika, Greece, tel: (+30) 210 99.88.100.

ΤRAVEL/JOURNEY: Travel to any part of the world with the exception of destinations which Mondial Assistance has selected not to cover due to travel directives, with duration up to 30 (thirty) days, using an approved official carrier, for professional or recreation purpose and with destination and scheduled intermediate stops which are stated during the time of issue of the Contract.

EUROPE: The Geographic region of Europe and the countries bordering the Mediterranean Sea.

NORTH AMERICA: USA and Canada

WORLD: The remaining world, besides Europe and North America.

FAMILY: The spouse, the children, the parents, the parents-in-law and the siblings of the Insured.

GLOBY: One of the selected travel insurance programs Globy Classic, Globy Cancellation or Globy Classic + Cancellation underwritten by Mondial Assistance, for which the corresponding premium has been paid.

CONTRACT: The present insurance Contract.

INCIDENT: Any state or occurrence, such as sudden illness or accident or any other incident covered explicitly by the present Contract.

ILLNESS: A sudden incident which occurs during the Journey for which treatment is essential in order to maintain life and/or to provide alleviation from the pain, suffering or lesions.

HOSPITAL: The organization that undertakes the accommodation of patients for the provision of diagnosis and treatment.

VEHICLE: The automobile or motorcycle used by the Insured, for the transfer to the first point of departure in the place of residence or domicile, not older than 10 years.

BAGGAGE/LUGGAGE: The personal property that the Insured uses for the Journey.

VALUABLES: Photographic cameras, telecommunication, audiovisual, electronic and stereo equipment their accessories and consumables, antiques, jewellery, clocks, precious stones, objects made of or that contain gold, silver or other precious metals, furs, silks and perfumes.

PERSONAL ACCIDENT: Bodily injury that is caused exclusively from violent, accidental and by external and visible means, during the Journey of the Insured and constitutes the exclusive cause of death or permanent total or partial disability.

EXCESS: Uninsured amount which is subtracted first before the reimbursement from the corresponding cover of insurance.

NATURAL DISASTER: All Natural destructions (without limitation) caused by such elements as earthquakes, tidal waves, hurricanes, storms, volcano eruptions, floods, etc.

WAR: Hostilities or use of military force from any nation or race for economic, geographic, nationalistic, political, racial, religious or other aims.

TERRORIST ACT: Actual or threatened use of means, force or violence with direct or indirect scope the cause of damage, wound or agitation, aiming at the human life, property or possessions or at government for the achievement of financial, national, nationalistic, political, racial or other aims.

STRIKE: Any form of workers’ movement, disturbance or agitation with intention the hindrance or the interjection of provision of services or production.

 

SECTION 2DIRECTIONS FOR CLAIMS

 

In the event of an accident or Illness of the Insured with forecast for hospitalization, the Insured or anyone acting on his/her behalf, should contact Mondial Assistance immediately at (+30) 210 99.88.118 (24 hours a day), so that the cover is confirmed in order to arrange for the direct payment of expenses, otherwise Mondial Assistance may not cover it. For every other case of Incident, the Insured should contact Mondial Assistance within 30 (thirty) days from the day of Incident, providing:
 

  • The Insurance certificate number and the information indicated on it.
  • Description of the Incident.
  • Original Medical information and receipts.
  • Original relative elements and proofs.

 

All additional related documents not provided, will be obtained at the expense of the Insured.


SECTION 3. TERMS AND CONDITIONS

 

Globy is constituted by the Directives, Advices, Terms, Conditions and Exclusions that are reported in the present Contract which are applicable in all the sections of the present. Non conformity means that Mondial Assistance may not cover claims partially or entirely.

 

Part 1. Activation & Effective Period

 

1.1       More the one Incident during the Journey is covered unless a differentiation clause is indicated.

1.2       Cancellation cover is in effect from the moment of issue of the Contract and expires upon completion of check-in at the first point of departure.

1.3       Vehicle cover is in effect upon departure from the domicile or place of residence for the Journey and expires when the first port of departure is reached.

1.4       The remaining covers are in effect upon departure from the country of domicile or permanent residence for the Journey and expire upon return from the Journey to the country of permanent residence.

 

Part 2General Terms

 

2.1       When travelling within the European Union, the Insured should make use of the form for the Retributive Agreement of Health of the European Union. For information regarding the supply of the form, the Insured may contactMondial Assistance.

2.2       If the Insured needs immediate medical care, Mondial Assistance must be notified immediately.

2.3       In the event of death of the Insured, Mondial Assistance maintains the right to require an autopsy before or after the burial, on the expense of the legal representatives of the Insured.

2.4       In the event that Medical transfer is required, only normal transportation means will be utilized for transport from a point which is accessible to them.

2.5       Globy covers are expressed in Euros. For expenses paid outside of Europe, benefits are paid in the official exchange rate of the local currency to the Euro, at the day of the transaction.

2.6       Benefits for each Incident, cover in total up to the exhaustion of the indicated sum on Section 5 (Table of Covers) for the particular cover per Insured, after the application of any applicable Excess and of any amount compensated by any other insurance company or third party up to the actual cost of the damage in total compensation.

2.7       The Insured should allow the representatives of Mondial Assistance to examine him/her, to inspect the medical records and make available all useful elements for the assessment of the Incident.

2.8       In case of any Incident, the Insured should notify Mondial Assistance in order to activate the cover and to inform for the compensation or benefit from any other third party.

2.9       In case any Incident that is covered by this Contract is also covered by another insurance contract or third party, Mondial Assistance will only pay its corresponding share last; up to - in total compensation - the corresponding insured amount on the Table of Covers for the Globy Program selected.

2.10    The Insured owes to follow all the Directives, Advices, Terms, Conditions and Exclusions of this Contract, in order to avoid rejection of coverage.

2.11    The Insured should assist Mondial Assistance to recover any payments that have been made which are actually covered from any other insurance contract or third party.

2.12    The Insured should compensate Mondial Assistance inside 30 days from the day of the demand, any sum which was paid to or guaranteed on his/her behalf but it is actually not covered by this Contract.

2.13    No return of premium is allowed after the legal renunciation period or the expiration of the Contract or past the effective date of any cover of this Contract.

2.14    The Insured should not undertake any responsibility that commits Mondial Assistance without the prior consent of Mondial Assistance.

2.15    Mondial Assistance has the right to regulate ipso jure all issues that result from or in relation to claims, on behalf of the Insured.

2.16    Mondial Assistance will not cover any Incident that was caused due to the Insured’s failure to act in a responsible and prudent way in order to deter from it or didn’t take care of his/her property.

2.17    The insurance will be cancelled and the Insured will be prosecuted in the event of intended distortion, falsification, false description or dissimulation of circumstances or materials.

2.18    The Insured will not factor in the decision for the choice of and the order of claims that will be compensated. All these decisions will be made strictly by Mondial Assistance.

2.19    Mondial Assistance is not liable for any claim, obligation, entrustment, agreement, expense, demand, cession or transfer of any benefit arising from this Insurance.

2.20    The Insured must follow the advices of Mondial Assistance for the handling of an Incident and must not negotiate, pay, arrange or recognize any claim without the prior explicit consent of Mondial Assistance.

2.21    Mondial Assistance can act on behalf of the Insured, in order to recover or ensure compensation from third parties, for an Incident that was covered by the Contract. The sum that will be recovered or ensured will belong to Mondial Assistance.

2.22    The Insured (depending on the Incident) should retain any destroyed items or tickets which have not been used and provide them to Mondial Assistance.

2.23    Mondial Assistance manages the information and personal data of the Insured, in compliance with the directives of the Committee of Protection of Personal Data.

2.24    All ticket benefits issued from the Contract will be issued exclusively by Mondial Assistance and will be by Air - Economy Class, or by Railway, Ferry or Road Transportation - A’ Class.

2.25    This Contract is regulated, interpreted and is in effect according to the Greek legislation. The Greek version of the Terms, Conditions and Table of Covers, supersedes any version in other languages. In the event of conflict between Mondial Assistance and the Insured as for the interpretation of the Contract, the conflict will be resolved by the competent courts of Greece in Athens.

 

SECTION 4EXCLUSIONS

 

Part 1.  Medical Incidents, when the Insured:

 

1.1       Travels, contrary to advices of doctor or physiotherapist.

1.2       Travels in order to receive medical advice or diagnosis, to be submitted in medical or chirurgical intervention, to receive treatment or to voluntarily interrupt pregnancy.

1.3       Was aware of a medical or physical condition or Illness or disease his/her’s or of any other individual who may influence the travel arrangements, prior to time the travel arrangements were made.

1.4       Suffers from lunacy, intellectual Illness, sentimental or psychological trauma, concern, depression or fear of flights or travel.

1.5       Is in a waiting list to receive Hospital treatment.

1.6       Is expected to give birth within 4 (four) months, following the date of return from the Journey.

1.7       Is aware of a terminal diagnosis.

1.8       Has an Incident resulting from hospitalization or treatment prior to the Journey or that should continue during the Journey.

 

Part 2. Other Incidents of the Insured, resulting directly or indirectly from:

 

2.1       Cancellations after check-in or due to a Strike of any involved party, organization or company.

2.2       Damages or claims caused with deceit or because of omission of the Insured or of persons for which the Insured is responsible for.

2.3       Incidents which have not been reported to Mondial Assistance, within 30 days from the day of the occurrence.

2.4       Incidents that require a police report, for which an authenticated by the local authorities copy of the police report is not submitted or for which a report to the authorities was not filed within 24 hours from the time of the Incident.

2.5       Purchases of items without the corresponding legal receipts.

2.6       Damages, cancellations and unwillingness to fulfil obligations or any other problem that influences the smooth conduct of the Journey due to bankruptcy, insolvency or economic hindrances of any enterprise or individual who is involved in the conduct of the Journey.

2.7       Damage caused from leakage of dust, liquids, foods or oils or from insects, moths or parasites in the Insured’s Baggage.

2.8       Damage, fracture, scratching or dysfunction of Valuables, equipment, fragile objects, audiovisual means, prescription or sun glasses, dentures, oral prosthetic bridges, hearing aids and artificial body parts packed in the Baggage.

2.9       Damage caused by Natural Disaster.

2.10    Radiation, or infection caused by radioactivity, nuclear fuels or outcast, atomic explosions, radioactive toxic substances or matters of any nuclear component.

2.11    War, civil War, invasion, revolt, revolution, use of military force, Terrorist Act or attempt of dissuasion or appeasement of a Terrorist Act.

2.12    Participation of the Insured in games and sports professionally or in competitions or in trials or training for such games or sports or participation in flying or dangerous or extreme sports, climbing, explorations and diving, hunting, flights or training as a pilot or as a member of staff in an airplane or a marine vessel.

2.13    Use of Vehicles for which the Insured does not hold a proper legal license to operate.

2.14    Deliberate exposure of the Insured in exceptional or unprovoked danger (with the exception of an effort to save a human life), self-destruction, suicide, attempt of suicide or deliberate self caused wound.

2.15    Non-organised land trips in inter-Asia or inter-Africa (apart from trips with train).

2.16    Participation of the Insured in War operations, military service in armed forces or participation in criminal acts.

2.17    Use or infusion of medication (except if they are provided with a prescription from a specialist doctor, with the exception of substitutes of narcotics or narcotic substances), alcoholism, intoxication or other abuse by the Insured.

2.18    Wound, Illness or death of the Insured, attributable to aphrodisiac diseases, to the HIV virus, to AIDS or to ARC and/or any variation of the previous.

2.19    Any Incident that is caused directly or indirectly by epidemics and/or pandemics.

 

Part 3. Mondial Assistance will discontinue the coverage of the Insured, for:

 

3.1       Consequent expenses of an Incident without the communication with and consequently the further approval of expenses from the call center of Mondial Assistance.

3.2       Voluntary departure, without the previous approval of Medical personnel of a first aid center or hospital.

3.3       Rejection of the proposed by Mondial Assistance transportation or repatriation means by the Insured or by a third party acting on his/her behalf.SECTION 5. TABLE OF COVERS

 

Cover Limits per person

COVER 1. ASSISTANCE, MEDICAL AND HOSPITALIZATION EXPENSES


Covered Incidents are the sudden illness (under 70 years old) and the accident (all ages)

of the Insured or a member of the Insured’s Family.
 


Transport to transfer the Insured to the nearest emergency treatment center or hospital, due to an incident during the Journey which cannot be treated effectively at the location where it occurred.
 

€1.000


Transport from the emergency treatment center to the nearest hospital, provided that hospitalization of the Insured is deemed necessary, following an Incident during the Journey. Excess €50.
 

Unlimited


Medical and hospitalization expenses of the Insured and up to 30 days from the day of the Incident or until the moment when authorisation is given to the Insured by the treating hospital doctors to travel. Excess €75.
 

€30.000


A round trip ticket to a companion, to travel to the location of the Insured so that the companion can accompany the Insured during the repatriation when the Insured’s hospitalization forecast exceeds 7 days or 48 hours in case the Insured is a minor or handicapped with special needs.
 

€750

Companion’s accommodation expenses up to 5 days for the repatriation.

€100

per day


Curtailment of the Journey of the Insured when it’s deemed necessary following hospitalization during the Journey, with means and on dates different from the initially scheduled in the itinerary.
 

Unlimited


Repatriation of the Insured’s immediate Family, consequence of Journey curtailment of the Insured or repatriation of the Insured’s remains, if they are also Insured.
 

Unlimited


Expenses for a companion, to travel to the location of the Insured, in order to accompany the minor Family members who accompany the Insured in the Journey but the Insured is not able to take care of, due to an Incident.  Cover includes the cost to change the minors’ return date of the tickets.
 

Unlimited


Interpreter’s expenses when it’s necessary for communication, in case of hospitalization of the Insured during the Journey.
 

€1.000


Translation of the medical file of the Insured, if it’s required, in case of hospitalization during the Journey between Greek, English, French, German, Italian or Spanish.
 

Unlimited


Tickets for Journey curtailment of the Insured and one co-travelling companion, also Insured, and due to death or hospitalization forecasted to exceed 7 days, of an immediate Family member of the Insured.
 

€750


Compensation of expenses for medical treatments for up to 30 days after the repatriation following hospitalization due to an Incident during the Journey and following the treating doctor’s at the hospital directions.
 

€500


Expenses to send medication of chronic Illness to the Insured during the Journey, if the medication cannot be supplied locally.  Delivery will be made in strict accordance to the local legislation of import of medicines of the country in which the Insured is located and provided that such or similar medication does not exist in the local market.  Cover does not include the cost to purchase the medication.
 

Unlimited


In case of death of the Insured due to an Incident during the Journey, expenses for the repatriation (transport only) of the Insured’s remains.
 

Unlimited


A round trip ticket and accommodation of a Family member to accompany the remains of the Insured.
 

€900


Telephone medical advice to the Insured for Incidents during the Journey.
 

Unlimited Service


Medical advice to the Insured’s Family members residing in his/her house while the Insured is travelling.
 


Locating, recommendation of and when necessary communication with the nearest doctors, specialists, emergency centers and hospitals in the event of an Incident of the Insured during the Journey.
 


Communication with the Insured’s Family, in the event of an Incident during the Journey.
 

 

Cover Limits per person


COVER 2. BAGGAGE


Compensation of material damage to the checked-in Baggage of the Insured, consequence of fire, explosion, fracture or robbery or loss by the official carrier. Compensation is limited to €350 per baggage. Maximum compensation per item within the baggage or of the baggage itself is €150. Every item will be compensated based on its actual value at the time of the Incident and based on ageing, as per the original purchase receipt or pricing of equal or similar items when original receipts are not available.
 

€500


Compensation for purchase of items of first need, consequence of delay of arrival of the checked-in baggage of the Insured for more than 6 hours from the time of the Insured’s arrival at the first final destination of the Journey.  Alternatively, compensation to send a replacement baggage up to 20 kilos to the Insured, following delay of delivery of the checked-in Baggage for more than 12 hours from the time of arrival of the Insured at the first final destination of the Journey.
 

€100

IMPORTANT GENERAL ADVICE AND OBLIGATIONS
 

1. Valuables, money and important documents should not be contained in the checked Baggage.

2. Valuables, money, documents and personal items should not be left unattended or in care of persons unknown to the Insured.

3. If the Insured carries particularly precious objects in the Journey, these should be secured with a separate insurance contract as certain terms and conditions of Globy do not cover them.

4. The Insured should not carry more cash than necessary and must use Travellers Checks and make use of secured safes, when they are available.

5. In the event of loss, theft, damage or misdirection of baggage, the Insured must require immediately a Property Irregularity Report and a written confirmation of compensation or other benefit from the carrier (airlines, etc) or their official representatives. In most flights, the airlines are liable for loss, theft or damage of baggage and cover up to US$20,00 per kilo of checked baggage and up to US$400,00 for hand baggage (unchecked handbags).
 


COVER 3. ADDITIONAL COVERS


Cash transfer to convenience the Insured during Journey, in the event of loss or theft of money or legal entanglement of the Insured as a consequence of an Incident during the Journey, following guarantee of repayment of the transferred amount within 30 days from the day of the fronting.
 

€1.000


Provision of contact information, in the event of loss or theft of credit cards or Traveler’s checques of the Insured during the Journey, in order to proceed with the necessary steps for their cancellation or substitution.
 

Unlimited Service


Compensation of expenses, for the calls of the Insured from a land phone for the communication with Globy, in the event of any Incident during the Journey.
 

€300

Expenses for one hotel overnight of the Insured and up to one also Insured companion, in case the Insured is not able to depart on time to return from the Journey, due to theft or loss of official documents essential for his/her return trip, on the scheduled date.

€75

per person

€750

per Journey


Expenses for road repair or towage to the nearest service shop, in the event of a breakdown of the Vehicle of the Insured on the way to the point of departure for the Journey in the domicile or place of residence.  Missed departure due to the breakdown is not covered.
 

€130


Compensation of the cost of a Taxi from the location of the Insured’s Vehicle, in the event of towage of the Vehicle, if it’s necessary in order to try to reach the departure point on time for the Departure. Missed departure due to the breakdown is not covered.
 

€75


COVER 4. PERSONAL ACCIDENT


Compensation to the beneficiaries in the event of death of the Insured from an accident during the Journey, or
 

€30.000


Compensation to the Insured in the event of permanent disability from an accident during the Journey in a percentage proportional to the degree of disability, taking the cover amount indicated as 100%.
 

€30.000


The maximum limit for Cover 4 (Personal Accident) is € 240.000 per Incident and per Journey in total for all the Insured persons travelling.