Εκτύπωση

Ταξιδιωτική Ασφάλιση - Ακτοπλοϊκά

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:
Globy Ferry


ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ:

Οι παρακάτω όροι θα έχουν την ακόλουθη ερμηνεία στο παρόν συμβόλαιο:

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ: Το άτομο που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και οποιοσδήποτε ενεργεί εκ μέρους του. Για όλους τους Ασφαλιζόμενους με ηλικία μεγαλύτερη των 70 ετών ισχύουν όλες οι καλύψεις με εξαίρεση Συμβάντα σχετικά
με ασθένεια.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ/ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Το ελληνικό υποκατάστημα της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας AGA International S.A., που εδρεύει στην οδό Πρεμετής 10, 173 42, Άγιος Δημήτριος, Αττική, τηλ. +30 210 99.88.100.
ΤΑΞΙΔΙ: Ταξίδι προς την Ευρώπη με εξαίρεση προορισμούς ή προελεύσεις τους οποίους η ασφαλιστική εταιρεία έχει επιλέξει να μην καλύψει λόγω ταξιδιωτικών οδηγιών, με διάρκεια έως 90 ημέρες, με εγκεκριμένο επίσημο μεταφορέα, με σκοπό επαγγελματικό ή αναψυχή και με προορισμό και προγραμματισμένους ενδιάμεσους σταθμούς που αναγράφονται στην πρόταση ασφάλισης.
ΕΥΡΩΠΗ: Η Γεωγραφική Ευρώπη και τα κράτη της Μεσογείου.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Ο/η σύζυγος, τα τέκνα, οι γονείς, τα πεθερικά και τα αδέλφια του Ασφαλιζόμενου που συνταξιδεύουν.
GLOBY: Το πρόγραμμα της ασφαλιστικής εταιρείας το οποίο έχει επιλεγεί και για το οποίο τα αντίστοιχα ασφάλιστρα έχουν πληρωθεί.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
ΣΥΜΒΑΝ: Οποιοδήποτε περιστατικό, κατάσταση ή γεγονός, όπως ατύχημα ή ασθένεια ή άλλο περιστατικό που καλύπτεται ρητώς από αυτή την Ασφάλιση.
ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Συμβάν που εκδηλώνεται στο Ταξίδι για το οποίο η θεραπεία είναι απαραίτητη, προκειμένου να διατηρηθεί η ζωή και/ή να υπάρξει άμεση ανακούφιση από τον πόνο, την καταπόνηση ή τα τραύματα.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Ο οργανισμός που αναλαμβάνει τη στέγαση ασθενών με σκοπό την παροχή διάγνωσης και θεραπείας.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ: Ανασφάλιστο ποσό το οποίο όταν αναφέρεται αφαιρείται πρώτα από την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη.
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ: Όλες οι φυσικές καταστροφές (χωρίς περιορισμό) όπως σεισμοί, παλιρροϊκά κύματα, ανεμοστρόβιλοι, καταιγίδες, εκρήξεις ηφαιστείων, πλημμύρες, κλπ.
ΠΟΛΕΜΟΣ: Εχθροπραξίες ή χρήση στρατιωτικής δύναμης από οποιοδήποτε έθνος ή φυλή για οικονομικό, γεωγραφικό, εθνικιστικό, πολιτικό, φυλετικό, θρησκευτικό ή άλλο σκοπό.
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Πραγματική ή απειλούμενη χρήση μέσων, δύναμης ή βίας με άμεσο ή έμμεσο σκοπό την πρόκληση ζημιάς, τραυματισμού ή αναστάτωσης, με στόχο την ανθρώπινη ζωή, ιδιοκτησία, περιουσία ή κυβέρνηση για την επίτευξη οικονομικών, εθνικών, εθνικιστικών, πολιτικών, φυλετικών ή θρησκευτικών σκοπών.
ΑΠΕΡΓΙΑ: Οποιαδήποτε μορφή εργατικής κινητοποίησης, ταραχής ή αναταραχής που πραγματοποιείται με πρόθεση την παρεμπόδιση ή την παρεμβολή παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής.

ΑΡΘΡΟ 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

Σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας του Ασφαλιζόμενου και πρόβλεψη νοσηλείας του, ο Ασφαλιζόμενος ή οποιοσδήποτε ενεργεί εκ μέρους του πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την ασφαλιστική εταιρεία στο (+30) 210 99.88.118 (24 ώρες το 24ωρο), ώστε να επιβεβαιωθούν οι καλύψεις και να διευθετηθεί η απευθείας πληρωμή των εξόδων, διαφορετικά η ασφαλιστική εταιρεία δύναται να μη τον καλύψει.

Σε κάθε άλλη περίπτωση Συμβάντος, ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να ειδοποιήσει την ασφαλιστική εταιρεία εντός 30 (τριάντα) ημερών από την ημέρα του Συμβάντος. Σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα πρέπει να παρέχονται:
 

 • Ο αριθμός και τα στοιχεία του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου.
 • Περιγραφή του συμβάντος.
 • Πρωτότυπες Ιατρικές αποδείξεις και παραστατικά.
 • Πρωτότυπα σχετικά στοιχεία και αποδείξεις.
   

Όλα τα σχετικά με την απαίτηση έγγραφα που δεν διατίθενται θα παρέχονται με έξοδα του Ασφαλιζόμενου.


ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το Globy υπόκειται σε Γενικές και Ειδικές Οδηγίες, Συμβουλές, Όρους, Προϋποθέσεις και Εξαιρέσεις που αναφέρονται στο παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, με εφαρμογή σε όλες τις Παραγράφους. Η μη συμμόρφωση, σημαίνει ότι η ασφαλιστική εταιρεία δύναται να μην καλύψει απαιτήσεις, μερικώς ή εξ ολοκλήρου.

Παράγραφος 1. Ενεργοποίηση και Έναρξη Ισχύος

1.1       Οι καλύψεις ισχύουν για περισσότερα του ενός Συμβάντα κατά το Ταξίδι εκτός εάν αναφέρεται όρος διαφοροποίησης.
1.2       Η κάλυψη ακύρωσης αναχώρησης ισχύει από τη στιγμή έκδοσης του Συμβολαίου και λήγει όταν ολοκληρωθεί το check-in στο πρώτο σημείο αναχώρησης για το Ταξίδι.
1.3       Η κάλυψη ακύρωσης αναχώρησης ισχύει μόνο όταν εκδοθεί μαζί με τα εισιτήρια ή την κράτηση του ταξιδιού ή εντός 48 ωρών από την έκδοση και εφόσον δεν επέλθει αιτία ακύρωσης. Η ασφαλιστική εταιρεία δεν θα διενεργεί καμία διερεύνηση επαλήθευσης ως προς την ημερομηνία έκδοσης του συμβολαίου δεδομένου ότι η ευθύνη περί ανακριβούς δηλώσεως βαρύνει αποκλειστικά τον Ασφαλιζόμενο.
1.4       Οι υπόλοιπες καλύψεις αρχίζουν όταν ο Ασφαλιζόμενος αναχωρήσει από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του για το Ταξίδι και ολοκληρώνονται όταν επιστρέψει στον τόπο μόνιμης κατοικίας του.
1.5       Εάν το ταξίδι είναι one-way οι καλύψεις αρχίζουν όταν ο Ασφαλιζόμενος αναχωρήσει από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του για το Ταξίδι και ολοκληρώνονται 24 ώρες μετά την αναχώρηση.

Παράγραφος 2. Γενικοί Όροι

2.1       Για ταξίδι σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να κάνει χρήση της Ανταποδοτικής Συμφωνίας Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για διευκρινήσεις όσον αφορά την προμήθεια του εντύπου, ο Ασφαλιζόμενος μπορεί να καλέσει την ασφαλιστική εταιρεία.
2.2       Εάν ο Ασφαλιζόμενος χρειαστεί άμεση ιατρική περίθαλψη, η ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να ενημερωθεί αμέσως.
2.3       Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζόμενου, η ασφαλιστική εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει νεκροψία, αυτοψία ή/και εκταφή, με έξοδα των νομίμων εκπροσώπων του Ασφαλιζόμενου.
2.4       Σε περίπτωση Ιατρικής μεταφοράς θα χρησιμοποιηθούν μόνο φυσιολογικά μεταφορικά μέσα για μεταφορά από σημείο το οποίο είναι προσβάσιμο από αυτά.
2.5       Το Globy παρέχει όλες τις καλύψεις σε Ευρώ. Για έξοδα που γίνονται εκτός Ευρώπης, οι παροχές πληρώνονται στην επίσημη συναλλαγματική αξία του τοπικού νομίσματος προς το Ευρώ, την ημέρα της συναλλαγής.
2.6       Οι παροχές για κάθε Συμβάν, καλύπτουν αθροιστικά μέχρι την εξάντληση του αναγραφόμενου ποσού στο Άρθρο 5 (Πίνακας Καλύψεων) για τη συγκεκριμένη κάλυψη ανά Ασφαλιζόμενο, μετά την εφαρμογή τυχόν Απαλλαγής και πέραν κάθε ποσού που αποζημιώθηκε από άλλο εμπλεκόμενο φορέα και έως το πραγματικό κόστος της ζημιάς ως συνολική αποζημίωση.
2.7       Ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να επιτρέψει στους αντιπροσώπους της ασφαλιστικής εταιρείας να τον εξετάσουν και να επιθεωρήσουν τα ιατρικά αρχεία και να διαθέσει όλα τα χρήσιμα στοιχεία για τη διαλεύκανση του Συμβάντος.
2.8       Σε κάθε Συμβάν, ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να ειδοποιήσει την ασφαλιστική εταιρεία για να ενεργοποιήσει την κάλυψη και για να ενημερώσει για την αποζημίωση ή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα.
2.9       Εάν οποιοδήποτε Συμβάν που καλύπτεται από αυτή την Ασφάλιση καλύπτεται και από άλλο ασφαλιστικό συμβόλαιο ή φορέα, η ασφαλιστική εταιρεία θα πληρώνει το μέρος εκείνο της αποζημίωσης που της αναλογεί αφού ο πελάτης εξαντλήσει αποζημιώσεις που δικαιούται από άλλες ασφαλιστικές εταιρείες ή φορείς έως συνολικά το αντίστοιχο ποσό στον Πίνακα Καλύψεων του προγράμματος Globy που έχει επιλεγεί.
2.10     Ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να τηρήσει όλες τις Οδηγίες, Συμβουλές, Όρους, Προϋποθέσεις και Εξαιρέσεις αυτής της Ασφάλισης, προκειμένου να αποφευχθεί η απόρριψη απαίτησής του.
2.11     Ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να βοηθήσει την ασφαλιστική εταιρεία να ανακτήσει οποιεσδήποτε πληρωμές στις οποίες έχει προβεί ενώ καλύπτονται από οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή φορέα.
2.12     Ο Ασφαλιζόμενος πρέπει να αποζημιώσει την ασφαλιστική εταιρεία εντός 30 ημερών από το αίτημα, οποιοδήποτε ποσό το οποίο έχει πληρώσει ή εγγυηθεί για αυτόν αλλά δεν καλύπτεται από αυτήν την Ασφάλιση.
2.13     Καμία επιστροφή ασφαλίστρου δεν επιτρέπεται μετά την πάροδο του προβλεπόμενου χρόνου για δήλωση υπαναχώρησης ή την έναρξη ή χρήση των καλύψεων της Ασφάλισης ή τη λήξη ισχύος αυτής της Ασφάλισης.
2.14     Ο Ασφαλιζόμενος δεν πρέπει να αναλάβει καμία ευθύνη που δεσμεύει την ασφαλιστική εταιρεία, χωρίς την προέγκριση της ασφαλιστικής εταιρείας.
2.15     Η ασφαλιστική εταιρεία έχει το δικαίωμα να διευθετήσει αυτοδικαίως όλα τα θέματα που προκύπτουν από ή σε σχέση με αξιώσεις, στο όνομα του Ασφαλιζόμενου.
2.16     Η ασφαλιστική εταιρεία δε θα πληρώσει για Συμβάν που προκλήθηκε επειδή ο Ασφαλιζόμενος δεν ενήργησε με υπεύθυνο και συνετό τρόπο ώστε να το αποτρέψει ή να φροντίσει την ιδιοκτησία του.
2.17     Η Ασφάλιση θα ακυρώνεται και ο Ασφαλιζόμενος θα διώκεται σε περίπτωση διαστρέβλωσης, ψευδούς περιγραφής ή απόκρυψης γεγονότων ή υλικών.
2.18     Ο Ασφαλιζόμενος δεν θα έχει αξιώσεις ως προς την επιλογή και σειρά απαιτήσεων που θα αποζημιώνονται. Όλες αυτές οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από την ασφαλιστική εταιρεία.
2.19     Η ασφαλιστική εταιρεία δεν δεσμεύεται από οποιαδήποτε αξίωση, υποχρέωση, καταπίστευση, συμφωνία, δαπάνη, βάρος, εκχώρηση ή μεταβίβαση οποιασδήποτε απαίτησης που εκρέει από αυτή την Ασφάλιση.
2.20     O Ασφαλιζόμενος πρέπει να ακολουθεί τις συμβουλές της ασφαλιστικής εταιρείας για το χειρισμό Συμβάντων και δεν πρέπει να διαπραγματευτεί, πληρώσει, τακτοποιήσει ή αναγνωρίσει οποιαδήποτε αξίωση χωρίς τη ρητή άδεια της ασφαλιστικής εταιρείας.
2.21     Η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να αναλάβει ενέργειες στο όνομα του Ασφαλιζόμενου, για να ανακτήσει ή να εξασφαλίσει αποζημίωση από οποιονδήποτε τρίτο, για Συμβάν που καλύφθηκε από την Ασφάλιση. Το ποσό που θα
            ανακτηθεί ή διασφαλιστεί θα ανήκει στην ασφαλιστική εταιρεία.
2.22     Ο Ασφαλιζόμενος (ανάλογα με το Συμβάν) πρέπει να κρατήσει τυχόν κατεστραμμένα αντικείμενα ή εισιτήρια που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και να τα διαθέσει στην ασφαλιστική εταιρεία.
2.23     Η ασφαλιστική εταιρεία διαχειρίζεται τις πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα του Ασφαλιζόμενου, σε πλήρη εναρμόνιση με τους όρους της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2.24     Όλα τα εισιτήρια που προβλέπονται στις καλύψεις της Ασφάλισης θα εκδίδονται αποκλειστικά από την ασφαλιστική εταιρεία και θα είναι Αεροπορικά Οικονομικής Θέσης, Σιδηροδρομικά, Ακτοπλοϊκά ή Οδικά Α’ Θέσης.
2.25     Η Ασφάλιση διέπεται, ερμηνεύεται και ισχύει σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας και των Ασφαλιζόμενων ως προς την ερμηνεία της Ασφάλισης, η διένεξη επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Ελλάδας στην Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Παράγραφος 1. Ιατρικά συμβάντα του Ασφαλιζόμενου, που:

1.1       Ταξιδεύει, αντίθετα από συμβουλές ιατρού ή φυσιοθεραπευτή.
1.2       Ταξιδεύει για να λάβει ιατρικές συμβουλές ή διάγνωση, για να υποβληθεί σε ιατρική ή χειρουργική επέμβαση, για θεραπείες ή για εθελούσια διακοπή εγκυμοσύνης.
1.3       Γνώριζε πριν την κράτηση του Ταξιδιού, ιατρική ή φυσική κατάσταση ή ασθένεια δική του ή άλλου προσώπου από το οποίο εξαρτάται η ομαλή διεξαγωγή του ταξιδιού του.
1.4       Πάσχει από παραφροσύνη, νοητική ασθένεια, συναισθηματικό ή ψυχολογικό τραύμα, ανησυχία, κατάθλιψη ή φόβο πτήσεων ή ταξιδιού.
1.5       Είναι σε λίστα αναμονής νοσοκομείου ή οποιουδήποτε νοσηλευτικού ιδρύματος για θεραπεία.
1.6       Αναμένεται να γεννήσει εντός 4 (τεσσάρων) μηνών, από την ημερομηνία επιστροφής από το Ταξίδι.
1.7       Του έχει ανακοινωθεί θανατική διάγνωση.
1.8       Είναι αποτέλεσμα θεραπείας, νοσηλείας ή αγωγής που έλαβε ο Ασφαλιζόμενος πριν την έναρξη του Ταξιδιού ή που πρέπει να συνεχιστεί κατά το Ταξίδι.

Παράγραφος 2. Άλλα συμβάντα του Ασφαλιζόμενου, που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από:

2.1       Ακυρώσεις μετά το check-in ή λόγω Απεργίας οποιουδήποτε φορέα, εταιρείας ή οργανισμού.
2.2       Ζημιές ή απαιτήσεις που προκλήθηκαν με δόλο ή λόγω σημαντικής παράλειψης του Ασφαλιζόμενου ή προσώπων για τα οποία είναι υπεύθυνος.
2.3       Περιστατικά τα οποία δεν έχουν κοινοποιηθεί στην ασφαλιστική εταιρεία, εντός 30 ημερών από την ημέρα του Συμβάντος.
2.4       Ζημιές για τις οποίες δεν παρουσιάζεται αντίγραφο καταγγελίας, επικυρωμένο από τις αρχές του τόπου του Συμβάντος ή για τις οποίες δεν έγινε έγγραφη καταγγελία στις αρμόδιες αρχές εντός 24 ωρών από τη στιγμή του
            Συμβάντος.
2.5       Ζημιές, ακυρώσεις, απροθυμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα που επηρεάζει την ομαλή διεξαγωγή του Ταξιδιού λόγω πτώχευσης, αφερεγγυότητας, χρεοκοπίας ή οικονομικών δυσχερειών, οποιασδήποτε επιχείρησης ή φυσικού προσώπου που εμπλέκεται στη διεξαγωγή του Ταξιδιού.
2.6       Ζημιά λόγω Φυσικών Καταστροφών.
2.7       Ακτινοβολία ή μόλυνση από ραδιενέργεια, πυρηνικά καύσιμα ή απόβλητα, ατομικές εκρήξεις, ραδιενεργές τοξικές ουσίες ή ύλες οποιουδήποτε πυρηνικού συστατικού.
2.8       Πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο, εισβολή, εξέγερση, επανάσταση, χρήση στρατιωτικής δύναμης, Τρομοκρατική ενέργεια ή προσπάθεια αποτροπής ή κατευνασμού Τρομοκρατικής ενέργειας.
2.9       Συμμετοχή του Ασφαλιζόμενου σε αγώνες και σπορ που γίνονται επαγγελματικά ή σε πρωταθλήματα ή σε εξάσκηση ή προπόνηση για αυτά ή ενασχόληση σε εναέρια ή επικίνδυνα ή extreme σπορ, αναρριχήσεις, εξερευνήσεις και καταδύσεις, κυνήγι, πτήσεις ή εκπαίδευση ως πιλότος ή μέλος πληρώματος σε αεροσκάφος ή θαλάσσιο σκάφος.
2.10     Χρήση οχημάτων για τα οποία ο Ασφαλιζόμενος δεν διαθέτει νόμιμη άδεια οδήγησης.
2.11     Σκόπιμη έκθεση του Ασφαλιζόμενου σε εξαιρετικό ή αναίτιο κίνδυνο (εξαιρείται η προσπάθεια να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή), αυτοκαταστροφή, αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας ή σκόπιμα αυτοπροκαλούμενο τραυματισμό.
2.12     Μη Οργανωμένα Χερσαία ταξίδια στην ενδο-Ασία ή την ενδο-Αφρική (εκτός από τραίνο).
2.13     Συμμετοχή του Ασφαλιζόμενου σε Πολεμικές Επιχειρήσεις, θητεία σε ένοπλες δυνάμεις ή συμμετοχή σε εγκληματική ενέργεια.
2.14     Χρήση ή έγχυση φαρμάκων (εκτός και αν δοθούν με συνταγή από ειδικευμένο ιατρό, με εξαίρεση υποκατάστατα ναρκωτικών ή ναρκωτικές ουσίες), αλκοολισμό, μέθη ή άλλη κατάχρηση του Ασφαλιζόμενου.
2.15     Τραυματισμό, ασθένεια ή θάνατο του Ασφαλιζόμενου, αποδοτέα σε αφροδίσια νοσήματα, στον ιό HIV, του AIDS ή του ARC και/ή οποιασδήποτε παραλλαγή αυτών.
2.16     Οποιοδήποτε Συμβάν προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από επιδημίες και/ή πανδημίες.

Παράγραφος 3. Η ασφαλιστική εταιρεία θα διακόψει την κάλυψη του Ασφαλιζόμενου, λόγω:

3.1       Επακόλουθων εξόδων Συμβάντος, χωρίς τη συνεννόηση και συνεπώς την περαιτέρω έγκριση των εξόδων από το συντονιστικό κέντρο της ασφαλιστικής εταιρείας.
3.2       Εθελούσιας αποχώρησης του Ασφαλιζόμενου, χωρίς την έγκριση του Ιατρικού προσωπικού, από κέντρο πρώτων βοηθειών, Νοσοκομείο ή άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα.
3.3       Απόρριψης της προτεινόμενης από την ασφαλιστική εταιρεία μεταφοράς ή μετακίνησης του Ασφαλιζόμενου, από τον ίδιο ή από τρίτο ενεργώντας για λογαριασμό του.

 


ΑΡΘΡΟ 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

 

Όρια καλύψεων

ανά άτομο

ΚΑΛΥΨΗ 1. ΒΟΗΘΕΙΑ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Καλυπτόμενα Συμβάντα είναι η αιφνίδια ασθένεια (έως 70 ετών) και το ατύχημα (κάθε ηλικία)

του Ασφαλιζόμενου.
 


Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες και δαπάνες νοσηλείας του Ασφαλιζόμενου, έως 30 ημέρες από την ημέρα του καλυπτόμενου Συμβάντος ή έως τη στιγμή που του δοθεί άδεια από τους θεράποντες ιατρούς να ταξιδέψει. Απαλλαγή €75.
 

€30.000


Διακοπή του Ταξιδιού και επαναπατρισμός του Ασφαλιζόμενου εφόσον επιβάλλεται κατόπιν ασθένειας ή ατυχήματος στο Ταξίδι, με ημερομηνία και μέσο διαφορετικό από αυτό που είχε αρχικά προβλεφθεί.
 

Απεριόριστο


Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζόμενου από Συμβάν στο Ταξίδι, καλύπτονται τα έξοδα επαναπατρισμού (μεταφοράς μόνο) της σορού του.
 

Απεριόριστο


Έξοδα διαμονής μόνο (χωρίς διατροφή) σε περίπτωση καθυστέρησης αναχώρησης του πλοίου  για περισσότερες από 12 ώρες. €100 ανά άτομο με μέγιστη αποζημίωση €200 συνολικά για όλα τα άτομα (οικογένεια ή συνταξιδιώτες ) που φαίνονται στο ίδιο εισιτήριο.
 

€100


Τηλεφωνικές ιατρικές συμβουλές στον Ασφαλιζόμενο, για Συμβάν κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού.
 
Απεριόριστη Υπηρεσία

Διερεύνηση, ενημέρωση και όταν είναι απαραίτητο επικοινωνία με τους πλησιέστερους ιατρούς, ειδικευμένους ιατρούς, κέντρα πρώτων βοηθειών και νοσοκομεία σε περίπτωση συμβάντος του Ασφαλιζόμενου στο Ταξίδι.
 

 

Όρια καλύψεων

ανά άτομο

 ΚΑΛΥΨΗ 2. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Το ποσό που ασφαλίζεται είναι το ποσό που έχει δηλωθεί ως ‘κόστος ταξιδιού’.

Καλυπτόμενα Συμβάντα είναι η αιφνίδια ασθένεια (έως 70 ετών) και το ατύχημα (κάθε ηλικία) του Ασφαλιζόμενου ή μέλους της Οικογένειάς του που συνταξιδεύει, σε περίπτωση:
 

 1. Έκτακτης εισαγωγής σε νοσοκομείο συνεπεία μη προϋπάρχουσας ασθένειας ή μη προϋπάρχοντος ατυχήματος, με την προϋπόθεση η νοσηλεία (όπως επιβάλλεται από το θεράποντα ιατρό) να υπερβαίνει την ημερομηνία αναχώρησης για το Ταξίδι.
 2. Θανάτου συνεπεία Συμβάντος.
   

Καλύπτει τις ακυρωτικές ρήτρες έως το αναγραφόμενο όριο. για:
 

 1. τα ατομικά ασφαλισμένα έξοδα Ταξιδιού σε περίπτωση ακύρωσης της αναχώρησης για το Ταξίδι συνεπεία καλυπτόμενου Συμβάντος του Ασφαλιζόμενου.
 2. τα ατομικά ασφαλισμένα έξοδα Ταξιδιού σε περίπτωση ακύρωσης συνεπεία καλυπτόμενου Συμβάντος σε μέλος της Οικογένειας του Ασφαλιζόμενου που συνταξιδεύει.Ειδική Εξαίρεση:
Δεν καλύπτονται τα παρακάτω: ίλιγγος, ζάλη, κεφαλαλγία, ισχιαλγία, οσφυαλγία, γαστρεντερικές ή παρεμφερείς διαταραχές.

€200 ανά άτομο ανά ταξίδι

 


 

Απαλλαγή 10% με ελάχιστη απαλλαγή €10 ανά άτομο.

 

Η απαλλαγή δεν ισχύει σε περίπτωση ατυχήματος.

 


TRAVEL INSURANCE PROGRAMS
Globy Ferry

TERMS & CONDITIONS

SECTION 1. DEFINITIONS:

The following terms shall have the following meanings in these policy conditions:

INSURED: The person insured by this policy and anyone acting on his/her behalf. For Insured persons older than 70 years old all the covers apply except health related Incidents.
INSURER/INSURANCE COMPANY: The Greek branch of the insurance company AGA International S.A., located at 10 Premetis Street, 17342 Agios Dimitrios, Attika, Greece, tel: (+30) 210 99.88.100.
ΤRAVEL/JOURNEY: Travel to Europe with the exception of destinations which the insurance company has selected not to cover due to travel directives, with duration up to 90 days, using an approved official carrier, for professional or recreation purpose and with destination and scheduled intermediate stops which are stated during the time of issue of the Contract.
EUROPE: The Geographic region of Europe and the countries bordering the Mediterranean Sea.
FAMILY: The co-traveling spouse, children, parents, parents-in-law and siblings of the Insured.
GLOBY: The selected travel insurance program underwritten by the insurance company, for which the corresponding premium has been paid.
CONTRACT: The present insurance Contract.
INCIDENT: Any state or occurrence, such as sudden illness or accident or any other incident covered explicitly by the present Contract.
ILLNESS: A sudden incident which occurs during the Journey for which treatment is essential in order to maintain life and/or to provide alleviation from the pain, suffering or lesions.
HOSPITAL: The organization that undertakes the accommodation of patients for the provision of diagnosis and treatment.
EXCESS: Uninsured amount which is subtracted first before the reimbursement from the corresponding cover of insurance.
NATURAL DISASTER: All Natural destructions (without limitation) caused by such elements as earthquakes, tidal waves, hurricanes, storms, volcano eruptions, floods, etc.
WAR: Hostilities or use of military force from any nation or race for economic, geographic, nationalistic, political, racial, religious or other aims.
TERRORIST ACT: Actual or threatened use of means, force or violence with direct or indirect scope the cause of damage, wound or agitation, aiming at the human life, property or possessions or at government for the achievement of financial,
national, nationalistic, political, racial or other aims.
STRIKE: Any form of workers’ movement, disturbance or agitation with intention the hindrance or the interjection of provision of services or production.

SECTION 2. DIRECTIONS FOR CLAIMS

In the event of an accident or Illness of the Insured with forecast for hospitalization, the Insured or anyone acting on his/her behalf, should contact the insurance company immediately at (+30) 210 99.88.118 (24 hours a day), so that the cover is confirmed in order to arrange for the direct payment of expenses, otherwise the insurance company may not cover it. For every other case of Incident, the Insured should contact the insurance company within 30 (thirty) days from the day of Incident, providing:
 

 •  The Insurance certificate number and the information indicated on it.
 •  Description of the Incident.
 •  Original Medical information and receipts.
 •  Original relative elements and proofs.
   

All additional related documents not provided, will be obtained at the expense of the Insured.


SECTION 3. TERMS AND CONDITIONS

Globy is constituted by the Directives, Advices, Terms, Conditions and Exclusions that are reported in the present Contract which are applicable in all the sections of the present. Non conformity means that the insurance company may not cover claims partially or entirely.

Part 1. Activation & Effective Period

1.1       More the one Incident during the Journey is covered unless a differentiation clause is indicated.
1.2       The cancellation cover is in effect from the moment of issue of the Contract and expires upon completion of check-in at the first point of departure.
1.3       The cancellation cover is in effect only if it was purchased along with the tickets or the trip booking or within 48 hours and there is no reason for cancellation. The insurance company will not carry out any investigation to verify the Contract’s issue date; the responsibility for inaccurate statements is borne solely by the Insured.
1.4       The remaining covers are in effect upon departure from the country of domicile or permanent residence for the Journey and expire upon return from the Journey to the country of permanent residence.
1.5       If the journey is a one-way trip the covers are in effect upon departure from the country of domicile or permanent residence for the Journey and expire 24 hours after the departure.

Part 2. General Terms

2.1       When travelling within the European Union, the Insured should make use of the form for the Retributive Agreement of Health of the European Union. For information regarding the supply of the form, the Insured may contact the insurance company.
2.2       If the Insured needs immediate medical care, the insurance company must be notified immediately.
2.3       In the event of death of the Insured, the insurance company maintains the right to require an autopsy before or after the burial, on the expense of the legal representatives of the Insured.
2.4       In the event that Medical transfer is required, only normal transportation means will be utilized for transport from a point which is accessible to them.
2.5       Globy covers are expressed in Euros. For expenses paid outside of Europe, benefits are paid in the official exchange rate of the local currency to the Euro, at the day of the transaction.
2.6       Benefits for each Incident, cover in total up to the exhaustion of the indicated sum on Section 5 (Table of Covers) for the particular cover per Insured, after the application of any applicable Excess and of any amount compensated by any other insurance company or third party up to the actual cost of the damage in total compensation.
2.7       The Insured should allow the representatives of the insurance company to examine him/her, to inspect the medical records and make available all useful elements for the assessment of the Incident.
2.8       In case of any Incident, the Insured should notify the insurance company in order to activate the cover and to inform for the compensation or benefit from any other third party.
2.9       In case any Incident that is covered by this Contract is also covered by another insurance contract or third party, the insurance company will only pay its corresponding share last; up to - in total compensation - the corresponding insured amount on the Table of Covers for the Globy Program selected.
2.10     The Insured owes to follow all the Directives, Advices, Terms, Conditions and Exclusions of this Contract, in order to avoid rejection of coverage.
2.11    The Insured should assist the insurance company in recovering any payments made which are actually covered from any other insurance contract or third party.
2.12     The Insured should compensate the insurance company within 30 days from the day of the demand, any sum which was paid to or guaranteed on his/her behalf but it is actually not covered by this Contract.
2.13     No return of premium is allowed after the legal renunciation period or the expiration of the Contract or past the effective date of any cover of this Contract.
2.14     The Insured should not undertake any responsibility that commits the insurance company without the prior consent of the insurance company.
2.15     The insurance company has the right to regulate ipso jure all issues that result from or in relation to claims, on behalf of the Insured.
2.16     The insurance company will not cover any Incident that was caused due to the Insured’s failure to act in a responsible and prudent way in order to deter from it or didn’t take care of his/her property.
2.17     The insurance will be cancelled and the Insured will be prosecuted in the event of intended distortion, falsification, false description or dissimulation of circumstances or materials.
2.18     The Insured will not factor in the decision for the choice of and the order of claims that will be compensated. All these decisions will be made strictly by the insurance company.
2.19     The insurance company is not liable for any claim, obligation, entrustment, agreement, expense, demand, cession or transfer of any benefit arising from this Insurance.
2.20     The Insured must follow the advices of the insurance company for the handling of an Incident and must not negotiate, pay, arrange or recognize any claim without the prior explicit consent of the insurance company.
2.21     The insurance company can act on behalf of the Insured, in order to recover or ensure compensation from third parties, for an Incident that was covered by the Contract. The sum that will be recovered or ensured will belong to the insurance company.
2.22     The Insured (depending on the Incident) should retain any destroyed items or tickets which have not been used and provide them to the insurance company.
2.23     The insurance company manages the information and personal data of the Insured, in compliance with the directives of the Committee of Protection of Personal Data.

SECTION 3. TERMS AND CONDITIONS

Globy is constituted by the Directives, Advices, Terms, Conditions and Exclusions that are reported in the present Contract which are applicable in all the sections of the present. Non conformity means that the insurance company may not cover claims partially or entirely.

Part 1. Activation & Effective Period

1.1       More the one Incident during the Journey is covered unless a differentiation clause is indicated.
1.2       The cancellation cover is in effect from the moment of issue of the Contract and expires upon completion of check-in at the first point of departure.
1.3       The cancellation cover is in effect only if it was purchased along with the tickets or the trip booking or within 48 hours and there is no reason for cancellation.The insurance company will not carry out any investigation to verify the Contract’s issue date; the responsibility for inaccurate statements is borne solely by the Insured.
1.4       The remaining covers are in effect upon departure from the country of domicile or permanent residence for the Journey and expire upon return from the Journey to the country of permanent residence.
1.5       If the journey is a one-way trip the covers are in effect upon departure from the country of domicile or permanent residence for the Journey and expire 24 hours after the departure.

Part 2. General Terms

2.1       When travelling within the European Union, the Insured should make use of the form for the Retributive Agreement of Health of the European Union. For information regarding the supply of the form, the Insured may contact the insurance company.
2.2       If the Insured needs immediate medical care, the insurance company must be notified immediately.
2.3       In the event of death of the Insured, the insurance company maintains the right to require an autopsy before or after the burial, on the expense of the legal representatives of the Insured.
2.4       In the event that Medical transfer is required, only normal transportation means will be utilized for transport from a point which is accessible to them.
2.5       Globy covers are expressed in Euros. For expenses paid outside of Europe, benefits are paid in the official exchange rate of the local currency to the Euro, at the day of the transaction.
2.6       Benefits for each Incident, cover in total up to the exhaustion of the indicated sum on Section 5 (Table of Covers) for the particular cover per Insured, after the application of any applicable Excess and of any amount compensated by any other insurance company or third party up to the actual cost of the damage in total compensation.
2.7       The Insured should allow the representatives of the insurance company to examine him/her, to inspect the medical records and make available all useful elements for the assessment of the Incident.
2.8       In case of any Incident, the Insured should notify the insurance company in order to activate the cover and to inform for the compensation or benefit from any other third party.
2.9       In case any Incident that is covered by this Contract is also covered by another insurance contract or third party, the insurance company will only pay its corresponding share last; up to -in total compensation- the corresponding insured amount on the Table of Covers for the Globy Program selected.
2.10     The Insured owes to follow all the Directives, Advices, Terms, Conditions and Exclusions of this Contract, in order to avoid rejection of coverage.
2.11     The Insured should assist the insurance company in recovering any payments made which are actually covered from any other insurance contract or third party.
2.12     The Insured should compensate the insurance company within 30 days from the day of the demand, any sum which was paid to or guaranteed on his/her behalf but it is actually not covered by this Contract.
2.13     No return of premium is allowed after the legal renunciation period or the expiration of the Contract or past the effective date of any cover of this Contract.
2.14     The Insured should not undertake any responsibility that commits the insurance company without the prior consent of the insurance company.
2.15     The insurance company has the right to regulate ipso jure all issues that result from or in relation to claims, on behalf of the Insured.
2.16     The insurance company will not cover any Incident that was caused due to the Insured’s failure to act in a responsible and prudent way in order to deter from it or didn’t take care of his/her property.
2.17     The insurance will be cancelled and the Insured will be prosecuted in the event of intended distortion, falsification, false description or dissimulation of circumstances or materials.
2.18     The Insured will not factor in the decision for the choice of and the order of claims that will be compensated. All these decisions will be made strictly by the insurance company.
2.19     The insurance company is not liable for any claim, obligation, entrustment, agreement, expense, demand, cession or transfer of any benefit arising from this Insurance.
2.20     The Insured must follow the advices of the insurance company for the handling of an Incident and must not negotiate, pay, arrange or recognize any claim without the prior explicit consent of the insurance company.
2.21     The insurance company can act on behalf of the Insured, in order to recover or ensure compensation from third parties, for an Incident that was covered by the Contract. The sum that will be recovered or ensured will belong to the insurance company.
2.22     The Insured (depending on the Incident) should retain any destroyed items or tickets which have not been used and provide them to the insurance company.
2.23     The insurance company manages the information and personal data of the Insured, in compliance with the directives of the Committee of Protection of Personal Data.
2.24     All ticket benefits issued from the Contract will be issued exclusively by the insurance company and will be by Air - Economy Class, or by Railway, Ferry or Road Transportation - A’ Class.
2.25     This Contract is regulated, interpreted and is in effect according to the Greek legislation. The Greek version of the Terms, Conditions and Table of Covers, supersedes any version in other languages. In the event of conflict between the insurance company and the Insured as for the interpretation of the Contract, the conflict will be resolved by the competent courts of Greece in Athens.

SECTION 4. EXCLUSIONS

Part 1. Medical Incidents, when the Insured:

1.1       Travels, contrary to advices of doctor or physiotherapist.
1.2       Travels in order to receive medical advice or diagnosis, to be submitted in medical or chirurgical intervention, to receive treatment or to voluntarily interrupt pregnancy.
1.3       Was aware of a medical or physical condition or Illness or disease his/her’s or of any other individual who may influence the travel arrangements, prior to time the travel arrangements were made.
1.4       Suffers from lunacy, intellectual Illness, sentimental or psychological trauma, concern, depression or fear of flights or travel.
1.5       Is in a waiting list to receive Hospital treatment.
1.6       Is expected to give birth within 4 (four) months, following the date of return from the Journey.
1.7       Is aware of a terminal diagnosis.
1.8       Has an Incident resulting from hospitalization or treatment prior to the Journey or that should continue during the Journey.

Part 2. Other Incidents of the Insured, resulting directly or indirectly from:

2.1       Cancellations after check-in or due to a Strike of any involved party, organization or company.
2.2       Damages or claims caused with deceit or because of omission of the Insured or of persons for which the Insured is responsible for.
2.3       Incidents which have not been reported to the insurance company, within 30 days from the day of the occurrence.
2.4       Incidents that require a police report, for which an authenticated by the local authorities copy of the police report is not submitted or for which a report to the authorities was not filed within 24 hours from the time of the Incident.
2.5       Damages, cancellations and unwillingness to fulfil obligations or any other problem that influences the smooth conduct of the Journey due to bankruptcy, insolvency or economic hindrances of any enterprise or individual who is involved in the conduct of the Journey.
2.6       Damage caused by Natural Disaster.
2.7       Radiation, or infection caused by radioactivity, nuclear fuels or outcast, atomic explosions, radioactive toxic substances or matters of any nuclear component.
2.8       War, civil War, invasion, revolt, revolution, use of military force, Terrorist Act or attempt of dissuasion or appeasement of a Terrorist Act.
2.9       Participation of the Insured in games and sports professionally or in competitions or in trials or training for such games or sports or participation in flying or dangerous or extreme sports, climbing, explorations and diving, hunting, flights or training as a pilot or as a member of staff in an airplane or a marine vessel.
2.10     Use of Vehicles for which the Insured does not hold a proper legal license to operate.
2.11     Deliberate exposure of the Insured in exceptional or unprovoked danger (with the exception of an effort to save a human life), self-destruction, suicide, attempt of suicide or deliberate self caused wound.
2.12     Non-organised land trips in inter-Asia or inter-Africa (apart from trips with train).
2.13     Participation of the Insured in War operations, military service in armed forces or participation in criminal acts.
2.14     Use or infusion of medication (except if they are provided with a prescription from a specialist doctor, with the exception of substitutes of narcotics or narcotic substances), alcoholism, intoxication or other abuse by the Insured.
2.15     Wound, Illness or death of the Insured, attributable to aphrodisiac diseases, to the HIV virus, to AIDS or to ARC and/or any variation of the previous.
2.16     Any Incident that is caused directly or indirectly by epidemics and/or pandemics.

Part 3. The insurance company will discontinue the coverage of the Insured, for:

3.1       Consequent expenses of an Incident without the communication with and consequently the further approval of expenses from the call center of the insurance company.
3.2       Voluntary departure, without the previous approval of Medical personnel of a first aid center or hospital.
3.3       Rejection of the proposed by the insurance company transportation or repatriation means by the Insured or by a third party acting on his/her behalf.SECTION 5. TABLE OF COVERS

 

Cover Limits per person

COVER 1. ASSISTANCE, MEDICAL AND HOSPITALIZATION EXPENSES
 

Covered Incidents are the sudden illness (under 70 years old) and the accident (all ages)

of the Insured.
 


Medical and hospitalization expenses of the Insured and up to 30 days from the day of the Incident or until the moment when authorisation is given to the Insured by the treating hospital doctors to travel. Excess €75.
 

€30.000


Curtailment of the Journey and repatriation of the Insured when it’s deemed necessary following an illness or an accident during the Journey, with means and on dates different from the initially scheduled in the itinerary.
 

Unlimited


In case of death of the Insured due to an Incident during the Journey, expenses for the repatriation (transport only) of the Insured’s remains.
 

Unlimited


Accommodation expenses only (meals are not included) following the delay of the ferry’s departure for more than 12 hours. €100 per person and maximum € 200 in total for all persons on the same ticket (family or traveling companions).  
 

€100


Telephone medical advice to the Insured for Incidents during the Journey.
 

Unlimited
Service


Locating, recommendation of and when necessary communication with the nearest doctors, specialists, Service emergency centers and hospitals in the event of an Incident of the Insured during the Journey.
 

 

Cover Limits per person

COVER 2. DEPARTURE CANCELLATION
 

The amount insured is the amount that was declared as ‘trip cost’.  

Covered Incidents are the sudden illness (under 70 years old) and the accident (all ages) of the Insured or a co-traveling member of the Insured’s Family, in case of:
 

 1. Emergency hospitalization due to a non-existing illness or accident provided that the period of hospitalization (as prescribed by the attending physician) is beyond the date of departure for the Journey.
 2. Death due to an Incident.
   

Covers the cancellation charges up to the limit indicated incurred in respect of:
 

 1. the individual insured travel costs, following cancellation of departure for  the Journey upon the occurrence of an Incident to the Insured;
 2. the individual  insured travel costs, following cancellation of departure for  the Journey upon the occurrence of an Incident to any of the Insured’s co-traveling Family members.


Special Exclusion:

The following are not covered: Vertigo, dizziness, headaches, sciatica, backache and gastrointestinal or similar disorders.

 €200 per person
per trip

 

 


Excess 10% with a minimum of €10 per person

 


No excess in case of an accident